XI Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Dnia 6 grudnia 2010 r odbyły się eliminacje szkolne XI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości.  Organizatorem olimpiady jest Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych Technologii. Etap przeprowadzony został w formie testu, w którym uczestniczyło 31 uczniów.

Cel olimpiady pozostaje niezmienny od lat – upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionów oraz wiedzy o Unii Europejskiej. 

Opiekunowie : Grażyna Kinderman, Michał Hopfinger