XI edycjia Olimpiady Przedsiębiorczości.

3 grudnia 2015r. odbyły się eliminacje szkolne XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Hasło przewodnie: „Nowe przewagi konkurencyjne – technologia, informacja, społeczność”

W etapie szkolnym brało udział  14  uczniów z Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista i handlowiec.

Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Współorganizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Celem Olimpiady jest uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym.

Uczniowie rozwiązali testy na miarę swoich możliwości i posiadanej wiedzy. Uczniowie
z pewnością będą mieli  okazję wykorzystać zdobytą wiedzę  na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe .Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona  11 grudnia  2015 r. na portalu Olimpiady.

Opiekun: Grażyna Kinderman

GALERIA >>>>>