Wyniki rekrutacji – pierwsza tura projektu „Praktyka czyni mistrza”

Informujemy, że Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią zakończył rekrutację do projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Praktyka czyni mistrza”. Nabór dotyczył pierwszej czterotygodniowej mobilności, która zostanie zrealizowana od 31.10.2021 r. do 28.11.2021 r. w Hiszpanii. Aplikowali uczniowie klas II, kształcący się na kierunkach technik ekonomista, technik logistyk i technik reklamy, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą realizować szkolne praktyki zawodowe.
Do projektu zakwalifikowało się 12 uczniów Technikum logistycznego, 3 uczniów Technikum reklamy oraz
5 uczniów Technikum ekonomicznego. 3 osoby zostały wpisane na listę rezerwową.
Wszystkim, którzy zgłosili swoją chęć uczestnictwa, dziękujemy, a tym, którzy się zakwalifikowali, gratulujemy.
Pełna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie wywieszona w szkole oraz udostępniona
na platformie TEAMS.
Rekrutacja do projektu na wyjazd drugiej tury odbędzie się w październiku 2021 r.