WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

Udzielanie informacji i wydawanie dyplomów egzaminu zawodowego i  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

odbywać się będzie 28 sierpnia (piątek) od godz. 11.00 w sali nr 6.