„Wykłady Otwarte” w Staszicu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, dbając o wszechstronny rozwój swoich uczniów bierze udział w różnego rodzaju formach ich aktywizacji i stara się zapewniać im dostęp do wszelkich możliwych źródeł wiedzy.

W środę, 31 października 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica gościli konsultanci z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu, którzy przeprowadzili cykl zajęć edukacyjnych pod nazwą „Wykłady Otwarte” na rok szkolny 2012/2013. Zajęcia te stanowią cykl wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko- pomorskiego. Są one dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przeprowadzone wykłady stanowiły pierwszą część cyklu zajęć i obejmowały następujące tematy:

  • Współczesne problemy europejskie – Europa w kryzysie.
  • Partnerstwo wschodnie – Historia i życie polityczne w państwach Europy.
  • Relacje Polsko- Niemieckie po 1945 roku.

Realizowany zakres tematyczny stanowi cenne źródło informacji dla uczniów, przygotowujących się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasło przewodnie brzmi: „Nierównowaga w gospodarce. Przyczyny i skutki.”.

Młodzież z zainteresowaniem brała udział w  zajęciach i wyraziła chęć uczestnictwa w kolejnym cyklu szkoleń. Konsultanci przeprowadzili zajęcia w sposób zrozumiały i sugestywny, co wzbogaciło ich atrakcyjność. Poruszane tematy odnosiły się do współczesnego kryzysu gospodarczego, jego przyczyn, historii i skutków.

Zajęcia te znakomicie wpisały się w programy Szkolnego Klubu Europejskiego i Koła Ekonomicznego, których opiekunami są nauczycielki: Agnieszka Nowak i Grażyna Kinderman.

Kolejny cykl wykładów, który odbędzie się 6 grudnia br. będzie obejmował programowo sprawy gospodarcze Unii Europejskiej, a w szczególności Polski.

Agnieszka Nowak