Wykłady i warsztaty z informatyki …..

Dnia 13 stycznia 2011 uczniowie klasy IV e Technikum Informatycznego obecni byli na zajęciach zorganizowanych dla nich przez wykładowców Instytutu Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  

Tematyka wykładów dotyczyła współczesnych form projektowania wykorzystywanych w przemyśle. Odbyły się prezentacje firm stosujących oprogramowanie SolidWorks. Po wykładzie uczniowie mogli dokonać wyboru warsztatów, w ramach których przewidziane były też pokazy.

Młodzież wybrała zajęcia ze studentami należącymi do Studenckiego Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Projektowania. Hasło przewodnie brzmiało „Mechatronice w swoim żywiole”. Studenci przygotowali pokaz swoich prac. Zajęcia były interesujące i warto było z zaproszenia UKW skorzystać.

Wyjazd zorganizowała p. A. Otrembska