Wykłady i laboratoria na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pod koniec lutego 2013 r. młodzież Technikum Informatycznego została zaproszona na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – kierunek informatyka i mechatronika.

Uczniowie uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez pracowników UKW na temat
1. Zrób sobie Photoshopa
2. Systemy kontrolno-pomiarowe
3. Projektowanie obiektów 3D na przykładzie programu SolidWorks
4. Technologie mobilne w sterowaniu

Po zajęcia teoretycznych mogli zastosować poznane wiadomości w praktyce uczestnicząc w laboratoriach – Zrób sobie Photoshopa, Systemy kontrolno-pomiarowe, Wstęp do projektowania i programowania robotów Lego Mindstorms.

Wyjazd zorganizowała Anna Otrembska