Wykład i warsztaty na UMK w Toruniu –„ Etat czy własna firma ?”

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika         w Toruniu był kolejnym etapem realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych              im. S. Staszica w Nakle nad Notecią projektu zajęć pozalekcyjnych pn. „Edukacja dla  przedsiębiorczości”, dofinansowanego przez samorząd Powiatu Nakielskiego. 20 listopada 2015 roku uczniowie w jednej z sal seminaryjnych uczestniczyli w wykładzie i warsztatach właściciela firmy WebMaster Dominika Romińskiego- „Własna firma czy etat ?”. Na to pytanie mieli sami sobie odpowiedzieć uczniowie zapoznając się z argumentami  dotyczącymi wad, zalet, kosztów i zysków posiadania własnego biznesu. Młodzież dowiedziała się o największych problemach, jak i najprzyjemniejszych aspektach pracy dla siebie i pracy u siebie oraz pracy dla kogoś. Młody wykładowca apelował by zadbać o własną karierę zawodową.

Po wykładzie odbyło się interesujące spotkanie uczniów z prodziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. dr hab. Jerzym Boehlke. Podczas rozmowy z dziekanem młodzież poznała misję i wizję wydziału na tle całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz strategię rozwoju wydziału. Otwarta dyskusja przybliżyła uczestnikom spotkania ofertę studiowania na wydziale i możliwości podjęcia pracy jakie daje ukończenie ekonomii na uniwersytecie. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z planowanymi ofertami kształcenia dostosowanymi do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Kilkuletnia nieformalna współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK doczekała się sformalizowania.  Po wcześniejszych ustaleniach odbyło się spotkanie prodziekana prof. dr hab. Jerzy Boehlke , z dyrektor Alicją Czubak oraz nauczycielami przedmiotów ekonomicznych Grażyną Kinderman ( koordynator projektu ), Michałem Hopfingerem i Marzeną Tomczak. Jego celem było nakreślenie i przyjęcie przez obie strony zakresu współpracy na kolejne lata. W trakcie trwania spotkania asystentka dziekana oprowadziła uczniów po wydziałowym kampusie – obiektach dydaktycznych i naukowych. Po części oficjalnej na UMK młodzież zwiedziła liczne, unikatowe gotyckie zabytki toruńskiego Starego Miasta.

Organizatorami toruńskiej części wyjazdu studyjnego były Studenckie Koło Ekonomiczne UMK i bydgoskie koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego współpracujące z  kołem ekonomicznym działającym w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych im.Staszica w Nakle nad Notecią.

Zdjęcia: Agnieszka Grzybowska

Więcej zdjęć  >>>>>>