Wyjazd studyjny do Warszawy

W ramach POKL współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Projekt „Wierzę w siebie – mam możliwości (…) – rok szkolny 2010/2011 zostały przydzielone środki na wyjazd studyjny  do Warszawy.

Podczas wyjazdu studyjnego  młodzież  zapozna się z funkcjonowaniem  instytucji finansowych i towarowych: Narodowego Banku Polskiego, Giełdy  Papierów Wartościowych, Giełdy Towarowej w Broniszach. Uzupełnieniem wyjazdu będzie poznanie pracy Sejmu RP.

Termin: 18-19 maja 2011 r.

Orientacyjny koszt: 30- 40 zł.

Chętne osoby mogą zgłaszać  się do koordynatora projektu G. Kinderman ,sala nr 17.

ZAPRASZAMY!