WYJAZD NA GIEŁDĘ ROLNO-OGRODNICZĄ W POZNANIU

Planowany wyjazd dnia 19 listopada o godz. 5.30.

Zapisy u p. Grażyny Kinderman – sala 17.