WYJAZD DO DĘBOGÓRY

Dnia 26. czerwca 2012 siedmioosobowa grupa z naszej szkoły pod opieką pana W. Szarszewskiego i pana P. Juszczaka udała się na wycieczkę rowerową do Dębogóry. Pomimo nie do końca sprzyjających warunków atmosferycznych wszyscy dojechaliśmy do celu. Na miejscu odbyło się ognisko, po którym razem z kolegami z kcyńskiego liceum porządkowaliśmy zapomniany cmentarz ewangelicki. Odmalowany został również krzyż, który postawiono w centralnej części cmentarza. Humory dopisywały wszystkim przez cały czas. Wróciliśmy zmęczeni, ale myślę, że pomimo tego będziemy ten wyjazd wspominać pozytywnie.

.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Marciniak