Wybory Samorządu Uczniowskiego

Dnia 22 października 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica.  Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

Przewodnicząca  – Martyna Barczykowska kl. 2b

Zastępca  – Grądzki Szymon kl. 2c

Członek SU – Płaczek Miłosz kl. 3a

Sekretarz – Mrotek Natalia kl. 2d

Skarbnik – Rode Martyna kl. 2e

Rzecznik ds. ucznia – Nowak Weronika kl. 2a

Wszystkim gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

autor: Karol Lizak