Wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego!

Dnia 07.10.2016 r. (piątek) na drugiej, trzeciej i czwartej lekcji odbędą się wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Zapraszamy do oddawania głosów na swoich kandydatów.
Listy kandydatów wywieszone będą na tablicach ogłoszeń SU.