WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 9 kwietnia br. w naszej szkole odbędą się uzupełniające wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydatów, będących w „trójkach klasowych” należy zgłosić do zastępcy przewodniczącego SU Sandry Nowak (2d), do 7 kwietnia.

Kampanię wyborczą można przeprowadzać za pomocą agitacji, mediów społecznościowych, plakatów i ulotek.

Samorząd Uczniowski