Współpraca ekonomistów z PUP

        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią jest szkołą otwartą czyli taką, która nie zamyka się na naukę, kulturę i środowisko lokalne. Aktywnie współpracuje z otoczeniem, w którym funkcjonuje.

        W czwartek 23 maja 2019 roku odbyły się w powiecie nakielskim IX Targi Pracy, które zostały zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Do hali sportowej Staszica licznie przybyli z terenu powiatu nakielskiego  pracodawcy z bogatymi ofertami pracy oraz przedstawiciele uczelni wyższych z regionu kujawsko-pomorskiego. Honorowy patronat nad targami objął Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, który dokonał uroczystego otwarcia targów. Powiatowy Urząd Pracy w Nakle reprezentowali: dyrektor Przemysław Ulatowski, zastępca dyrektora Małgorzata Jurek oraz Hanna Kozakiewicz i Iwona Musiał wraz z pozostałymi pracownikami PUP. Natomiast drugiego współorganizatora – Szkołę reprezentowali: dyrektor Dariusz Betscher, wicedyrektor Magdalena Gapińska oraz nauczyciele: Grażyna Kinderman, Justyna Jamnik-Bojewska, Małgorzata Fedec i Sławomir Chmielewski. Na targach obecna była przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, wizytator Beata Błaszczyk. Ponadto IX Targi Pracy zaszczycili swoją obecnością samorządowcy z terenu powiatu nakielskiego oraz powiatów ościennych

        Targi Pracy stały się doskonałą płaszczyzną prezentacji oczekiwań przez pracodawców wobec pracowników, jak  i odwrotnie. Wypracowana forma kontaktów między pracodawcą a pracownikiem umożliwiła dokonanie przeglądu oferowanych  miejsc pracy dla osób bezrobotnych, jak i chcących zmienić pracę oraz młodzieży dopiero wchodzącej na rynek pracy. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą pracy oraz ofertą kursów kwalifikacyjnych. Mogli nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą, porozmawiać o wymaganiach stawianych kandydatom, a także zostawić swoje CV.

        W działania organizacyjno-techniczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem       IX Targów Pracy aktywnie włączyli się uczniowie kas: pierwszej, drugiej i trzeciej technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista.

        IX Targi Pracy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu nakielskiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Nakła nad Notecią i okolic.

Materiał: Grażyna Kinderman