Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W dniu 22 listopada 2010 r. odbyła się w Bydgoszczy, w Sali Widowiskowej Kinoteatru przy ulicy Dwernickiego 1, uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów – uczniom szkół ponadgimnazjalnych rejonu bydgoskiego. Wyróżnienia odebrało 115 osób, w tym z naszej szkoły:

– Beniamin Glaza – kl. 2e TI,
– Barbara Nowacka – kl. 3c TE,
– Katarzyna Ciepłuch – kl. 4d TH,
– Roger Nagelsmeier – kl. 3b LP.
                                                                         
Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki, co najmniej dobre.
 
Dyplomy stypendystom, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Rafał Bruski, w asyście Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Iwony Waszkiewicz.
 
W trakcie uroczystości wystąpił żeński chór “PRIMO” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, pod batutą Pani Moniki Wilkiewicz.
 
W imieniu stypendystów wystąpiła uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, Julia Jaromirska, a w imieniu rodziców stypendystom sukcesów pogratulowała Pani Alicja Zimmer, matka Justyny, dwukrotnej stypendystki, uczennicy Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.