WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW I UCZNIÓW – jest o co zabiegać!!!

V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych maturzystów

Indeks Start2Star to projekt, dzięki któremu niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewniamy finansowanie przez cały okers studiów, a stypedia wynoszą po 1300 zł brutto miesięcznie. Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1000 zł netto w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych. Warunkiem aplikowania jest średnia ocen powyżej w 4.0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej oraz wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością. Kandydatom pozostawiamy pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku. Podstawą ubiegania się o stypedium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej Fundacji www.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star w terminie do 16 maja 2012r. II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania przed Komisją Stypedialną w Warszawie.

Szczegółowe informacje w serwisie: www.fundacjajlc.pl/start2star