Warsztaty z doradztwa zawodowego dla grup “Technologie informatyczne”

I GRUPA – sala nr 19 + osoby z wizażu, które nie uczestniczyły 

02.IV  – 9.00 -12.45   ,     09.IV  – 9.00-12.00     ,    16.IV  – 9.00-12.00 

II GRUPA – sala nr 18

Patryk Thomas  ,Błażej Baliniak, Kamil Małysa, Szymon Uliczek, Wioletta Starzec, Jakub Dróbka, Sebastian Belter, Krzysztof Biliński, Karolina Kalaczyńska, Magda Wiśniewska, Marcin Guzek, Paweł Górny, Patryk Chmura

18.IV  – 11.00-14.45   ,    19.IV  – 11.00-14.00     ,     20.IV  – 11.00-14.00

                                                                       Koordynator szkolny : Marzena Tomczak