WARSZTATY Z ANIMACJI CZASU WOLNEGO

Dnia 02.12.2015 roku do ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle przybyła Dagmara Kowalska- certyfikowana animatora Akademii Animatorów, która została zaproszona przez pana Wojciecha Tyborskiego, w celu przeprowadzenia warsztatów z animacji czasu wolnego. W spotkaniach z panią Dagmarą wzięły udział wszystkie klasy technikum obsługi turystycznej, na których prowadząca przybliżała młodzieży praktyczne aspekty pracy animatora.

Organizator spotkania: Fundacja Staszica i ZSP im. S. Staszica