Warsztaty i laboratoria dla uczniów I klasy Technikum Informatycznego na UKW w Bydgoszczy

        Dzięki wieloletniej współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica z Instytutem Mechatroniki i Informatyki Stosowanej dnia 29 listopada 2016 młodzież klasy pierwszej TI mogła uczestniczyć w zajęciach na wyższej uczelni. Uczniowie wysłuchali wykładu prowadzonego przez dr. P. Kotlarza pod hasłem: Warto być informatykiem?

        Po wykładzie młodzież w podziale na grupy udała się na zajęcia warsztatowe. Poprzez aktywny udział mogła poznać Projektowanie nowoczesnych stron WWW. Warsztaty przygotował i przeprowadził dr. inż. M. Piechowiak. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przygotowane przez mgr Z. Szczepańskiego Kopiowania rzeczywistości – inżynieria odwrotna, na których jako żywe eksponaty posłużyli Karol Urbański, Adrian Nowek oraz Krzysztof Sobala w czasie procesu skanowania.

Dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia 🙂 – uczniowie Technikum Informatycznego z opiekunami wyjazdu W. Traczyk, M. Sass-Jakóbczyk, A. Otrembska.

Autor: Anna Otrembska