W SOBOTĘ 11 KWIETNIA GIMNAZJALIŚCI POWIATU NAKIELSKIEGO GOŚCILI W NAKIELSKIM STASZICU

W sobotnie przedpołudnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią  na uczniów gimnazjów powiatu nakielskiego czekali zarówno nauczyciele jak i uczniowie.  Prezentowali oni  całokształt możliwości, które szkoła stwarza uczniom. W auli szkolnej powitała zebranych dyrektor Alicja Czubak, która najpierw przestawiła ofertę edukacyjną szkoły obejmującą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk , technik logistyk, technik obsługi turystycznej oraz od nowego roku szkolnego – technik organizacji reklamy, a także Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach: sprzedawca i kucharz. Następnie  uczniowie Staszica zaprezentowali się w występach wokalno-muzycznych, tanecznych oraz kabaretowych. Przedstawiono też dwa krótkie filmy wykonane z udziałem uczniów.

Po spotkaniu w auli gimnazjaliści pod opieką uczniów Staszica oglądali szkołę.  Wszędzie czekało na nich wiele niespodzianek. W poszczególnych salach lub pracowniach dowiadywali się szczegółów dotyczących wszystkich zawodów, w których mogliby się uczyć w tej szkole, ale także gościli na lekcjach w pracowniach językowych i we wszystkich salach, gdzie odbywają się przedmioty ogólnokształcące. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie, a także niemała grupa absolwentów, którzy często i chętnie odwiedzają szkołę – informowali  gimnazjalistów o tym, na czym polega nauka w danym zawodzie i jakie są perspektywy pracy po ukończeniu danej szkoły. W wielu salach prezentowano pomoce dydaktyczne, komputery, różne wytwory pracy uczniów i wiele prezentacji multimedialnych.

Biblioteka szkolna zapraszała na wystawę prac  Mirosława Rzeszowskiego „Drzwi”, a przed wejściem do szkoły  w pięknym słońcu odbywał się pokaz podnoszenia ciężarów, który przez cały czas gromadził grupę zainteresowanych osób.

W sali gimnastycznej – jak co roku – odbywał się Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich. W tym roku grali uczniowie Staszica z absolwentami tej szkoły, a mecze cały czas gromadziły widzów, gdyż – trzeba to przyznać  – były rozgrywane na wysokim poziomie.

Oprócz gimnazjalistów i uczniów Staszica, szkoła gościła także absolwentów  i przedstawicieli  wyższych uczelni bydgoskich  współpracujących na co dzień ze szkołą.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE SĄ NA : https://www.facebook.com/naklo.staszic/posts/363756370481456