VI edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Dnia 2 grudnia 2010 r. odbyły się szkolne eliminacje VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem “Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia“. Po rozwiązaniu zadań przez uczniów  prace wysłano  do Komitetu Okręgowego  Olimpiady Przedsiębiorczości, którego siedziba  mieści się na Uniwersytecie  Ekonomicznym  w Poznaniu. Cele olimpiady powodują, że uczestnicy nie tylko są oceniani pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności, ale także postaw i zachowań przedsiębiorczych.

 Opiekunem uczniów jest Grażyna Kindeman.