Uznanie dla projektów graficznych ucznia naszej szkoły.

Uczeń klasy informatycznej ZSP im. S. Staszica, Hubert Kuliberda przygotował kilka propozycji graficznych, z których jedno już stanowi oficjalne logo Toruńskiego Centrum Informacji Seniora.; http://senior-torun.pl/. Huber jest także wolontariuszem Fundacji, której Prezesem Zarządu jest p. Gorecki. Gratulujemy.