Uwaga uczniowie i absolwenci!

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej  w następujących kwalifikacjach: A.22,  A.35,   A.36,   A.32,   E.14,   T.14.
o odbiór indywidualnego harmonogramu zdającego.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman