Uwaga uczniowie i absolwenci!

Komunikat z dnia 02 stycznia 2019 r . w sprawie  egzaminu w zawodzie.

Zapraszam  wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów w sesji zimowej: styczeń – luty  2019   o  ponowne  zapoznanie się z obowiązującym harmonogramem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram  egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 w zakładce – Egzamin zawodowy 2019

Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości i kilkoma czarno piszącymi długopisami. Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman