Uwaga! Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu w zawodzie

Prosimy wszystkich absolwentów i uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminów w sesji 2 ( czerwiec – lipiec 2021 ) o składanie deklaracji jeżeli jeszcze tego nie uczynili. Deklarację przystąpienia do egzaminu proszę składać w terminie do 07.02.2021 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.

Wzory deklaracji dla klas IV:

Uczniowie klas trzecich składali już deklaracje w terminie wcześniejszym. Jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił proszę pobrać wzór niewypełnionej deklaracji.