Utalentowani ekonomiści Staszica ponownie najlepsi w województwie

Już po raz kolejny ekonomiści Staszica znaleźli się w finale krajowym Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wygrywając zawody wojewódzkie.
Drugi etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który przeprowadzono 19 marca 2021 r. w formie on-line był wielkim sukcesem młodzieży Zespołu Szkół w Nakle nad Notecią. Uczennice Technikum Ekonomicznego Julia Iwanek (kl. IIIc) i Sandra Marciniak (kl. IIIc) oraz Liceum Ogólnokształcącego  Martyna Bojewska (kl. IIa) zajęły pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.
Uczennice Staszica wykazując się ogromną wiedzą i umiejętnościami rozwiązały najszybciej i najlepiej 25 zadań z różnych dziedzin  ubezpieczeń społecznych spośród wszystkich szkolnych zespołów z województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem Olimpiady jest  upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,  która jest niezbędna każdemu człowiekowi przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Uczennicom Staszica dziękujemy za wielkie osiągnięcie naukowe i życzymy dalszych sukcesów.
Do drugiego etapu olimpiady  uczniów przygotowały nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz.
Tekst: Agnieszka Rotkiewicz