UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014,

2 września 2013r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Noteciąodbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, pani dyrektor Alicja Czubakprzywitała przybyłych nauczycieli, uczniów oraz przedstawicieli starostwa pana starostę Tadeusza Sobola i pana wicestarostę Andrzeja Kindermana i rady rodziców pana Jana Marciniaka i panią Elwirę Gajewską. W przemówieniu pani dyrektor nie zabrakło wzmianki o obronie Westerplatte i początkach II wojny światowej.

Następnie mowę wygłosił  pan starosta Tadeusz Sobol, który pogratulował wyboru szkoły i życzył licznych sukcesów uczniom i wytrwałości nauczycielom. Samorząd uczniowski również powitał nowo przybyłych uczniów. Pani dyrektor  przedstawiła również uczniom klas pierwszych ich wychowawców i tak wychowawcą  klasy Ia technikum w zawodzie technik logistyk została pani Monika Gajewska, klasy Ib technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej pani Magdalena Gapińska, klasy Ic technikum w zawodzie  technik ekonomista pani Grażyna Kinderman, klasy Id technikum w zawodzie technik handlowiec i technik  logistyk pani Agnieszka Nowak  i klasy Ie technikum w zawodzie technik informatyk pan Krzysztof Borus. Na zakończenie uroczystości z ust pani dyrektor padły słowa: „Nowy rok szkolny czas zacząć”.

Po uroczystości, uczniowie klas pierwszych  i ich  wychowawcy udali się do klas.