100 dni szybko minęło…

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych odbędzie się 28 kwietnia 2017 r.
Początek o  godzinie 1000 w auli szkoły.
Wydarzenie poprzedzone będzie mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca o godzinie 800 .
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniowska
SERDECZNIE ZAPRASZA.

a jeszcze nie tak dawno…