Udział uczniów TI w wykładach i laboratoriach na UKW w Bydgoszczy.

Dzięki współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy młodzież Technikum Informatycznego może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych UKW.

9 lutego 2015r. nasi uczniowie wzięli udział w wykładzie i laboratoriach w Instytucie Mechatroniki i Informatyki Stosowanej, prowadzącej kierunek Informatyki i Mechatroniki.

Młodzież mogła wysłuchać wykładu poświęconego „Nowoczesnym metodom projektowania mechatronicznego” przeprowadzonego przez dr. hab. inż. M. Macko oraz wziąć aktywny udział w zajęciach praktycznych m.in. z Programowania urządzeń mobilnych”, „Inteligencji w sieci – protokoły routingu” oraz „Skopiuj rzecz jaką chcesz! – skanowanie i druk 3D”.

Wyjazd zorganizowała p. A. Otrembska, młodzieżą opiekowali się p. dyr. W. Traczyk, p. M. Sass-Jakóbczyk oraz p. K. Borus