Udział uczniów Staszica w zawodach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

W czwartek, 7 marca 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica uczestniczyli w zawodach okręgowych  VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości pod opieką nauczycielki Agnieszki Nowak. Głównym organizatorem wyjazdu była Grażyna Kinderman, która przygotowywała  uczniów do olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady zostali wyłonieni jako najlepsi podczas  szkolnych eliminacji, które odbyły się w Staszicu 6 grudnia 2012 roku. Do drugiego etapu zostali zakwalifikowani: Monika Chmielewska, Jagoda Pater, Marta Kałużna, Paulina Jagodzińska, Katarzyna Rajman, Mateusz Konopka, Kinga Florkowska, Natalia Rozpłoch.

Podczas zawodów okręgowych uczniowie rozwiązywali test z zakresu wiedzy o przedsiębiorczości. Następnie zaproszeni zostali  na wykład dr. Marcina Gołębiewskiego nt. „Współczesnych wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, w którym uczniowie Staszica z zapałem  wzięli aktywny udział. Na zakończenie rozdano uczestnikom upominki w formie książek na temat autoprezentacji.

Uczestnictwo uczniów  Staszica  w zawodach okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości, stanowi dla nich wielkie osiągnięcie i wyróżnienie. Otrzymali  zaproszenie na egzamin, nadający im certyfikat wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, który ma odbyć się w czerwcu.

Uczniowie podczas tego wyjazdu zapoznali się z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, a także uzyskali informację na temat oferty edukacyjnej.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Nowak