Udział drużyny ZHP im. Ireny Sendlerowej w zlocie harcerskim

Dnia 21 marca w Występie z okazji pierwszego dnia wiosny odbył się zlot harcerski. Udział wzięło ponad 70 druhów, harcerzy oraz instruktorów. Wśród nich także drużyna ZHP im. Ireny Sendlerowej z naszej szkoły. Po przybyciu na miejsce wszystkich drużyn odbył się uroczysty apel, po którym wszyscy udali się na tradycyjne spalenie marzanny. Przez cały dzień uczestnicy byli bacznie obserwowani przez komisję. Ważną rolę odgrywała: postawa, umundurowanie oraz zachowanie. O północy zorganizowano bieg nocny, podczas którego wykonywano kolejno zadane polecenia. Następnego dnia po porannej gimnastyce odbyło się rozdanie nagród i dyplomów. Nasz zespół zajął 3 miejsce. Około godziny 11:00 wszyscy wyruszyli w drogę powrotną.