Uczniowie ze Staszica na konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”

W poniedziałek, 21 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, odbył się pierwszy etap szkolny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.  Uczniowie w sposób zdalny rozwiązali test składający się z 30 pytań. Test zweryfikował wiedzę uczniów, pięcioro z nich przeszło do drugiej rundy – dogrywki: Julia Iwanek (IIIc), Sandra Marcniak (IIIc), Marta,  Kucharczyk (III c), Wiktoria Karmowska (IIc), Natalia Mrotek (IIId). Po dogrywce (22.12.2020r.) do etapu regionalnego przeszły dwie osoby: Julia Iwanek (IIIc), Sandra Marcniak (IIIc). W szkole Olimpiada odbyła się w ramach realizowanego projektu na zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „kreAKTYWNAmłodzież” dofinansowanego przez Powiat Nakielski”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.  Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem VIII edycję konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2020/2021 przez Państwową Inspekcję Pracy.

Opiekunami konkursu są: Grażyna Kinderman, Małgorzata Fedec i Agnieszka Rotkiewicz

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz