Uczniowie, uczniom!

W miniony poniedziałek 6 czerwca, uczniowie trzeciej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik obsługi turystyki: Jagoda Bomba, Sonia Łukaszewska, Roksana Poznańska i Maciej Wawrzon, którzy w ubiegłym roku brali udział
w projekcie Fundacji Staszica „Staż w Ośrodku WDW Rewita w Unieście”, przeprowadzili zajęcia animacyjne dla swoich koleżanek. Szkolenie było skierowane do uczennic, które odbędą staże w ramach projektów: „Staż w Ośrodku WDW Rewita w Unieście – druga tura” oraz  „Animator otwarty na świat – Holiday & Trening – Grecja i Egipt 2016”. Na warsztatach oprócz nauki układów tanecznych, omówiono przykładowe programy animacji oraz zasady pracy animatora.

Materiał: Fundacja Staszica