Uczniowie Staszica na prestiżowym kursie informatycznym

To, że do końca wakacji pozostał cały tydzień, nie powstrzymało grupy pięciu uczniów Technikum Informatycznego przed zdobyciem nowej wiedzy poprzez wzięcie udziału w certyfikowanym kursie „Cisco IT Essentials 2019” organizowanym przez fundację ALTERnacja działającą przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach projektu „EduAkcja w technikach ”, realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach części RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy 1E: Jakub Kiersznicki, Konrad Łaniecki, Dominik Nowacki, Dominik Nowak i Adrian Niedźwiecki. Zajęcia prowadzili p. Zbigniew Winiarski i p. Piotr Żmudziński. Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia:

– wstęp do IT Essentials

– wstęp do komputera osobistego

– procedury laboratoryjne i stosowanie narzędzi

– montaż komputera

– omówienie konserwacji profilaktycznej

– systemy operacyjne

– sieci

– laptopy

– urządzenia mobilne

– drukarki

– bezpieczeństwo w informatyce

– profesjonalizm w IT

– zaawansowane rozwiązywanie problemów informatycznych

Kurs rozpoczął się 25 sierpnia, a zakończył 1 września, kiedy to uczestnicy podeszli do egzaminu kończącego tygodniowe zajęcia. Jego wynik okazał się dla uczniów Staszica w 100% pozytywny, gratulujemy! Warto dodać, że to już trzeci rok owocnej współpracy między naszą szkołą a UKW, czego efektem są kolejni Staszicowi informatycy z prestiżowymi dyplomami, które z pewnością będą cenną pozycją w ich CV i poważnym argumentem dla przyszłych pracodawców, by ich zatrudnić.

Podziękowania dla p. Marty Lewandowskiej za koordynację przedsięwzięcia ze strony Staszica.

Autor (i opiekun): Rafał Popowski