Informatycy na kursie „CISCO IT Essentials”

        Podobnie jak  w zeszłym roku, końcówka wakacji i tym razem oznaczała dla grupy uczniów Technikum Informatycznego ze Staszica możliwość wzięcia udziału w prestiżowym kursie „CISCO IT Essentials” organizowanym przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kurs był nagrodą za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, a finansowany w całości w ramach projektu „EduAkcja w technikach” (realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe). Taka forma wsparcia dla uczniów Staszica będzie realizowana jeszcze w 2019 roku.

        Wszystko rozpoczęło się wieczorową porą 26 sierpnia od zakwaterowania w progach Hostelu przy Świętojańskiej w grodzie nad Brdą, który na czas trwania Kursu stał się drugim domem dla Huberta Góreckiego i Miłosza Jacoszka z klasy II E oraz Tomasza Jakubowskiego, Bartłomieja Końca i Marcina Radoszewskiego z klasy II D, jak również ich opiekuna – niżej podpisanego. Uczniowie w ramach uczestnictwa w Kusie otrzymali również wsparcie w postaci całodziennego wyżywienia.

        Zajęcia odbywały się w siedzibie UKW przy ul. Kopernika codziennie między 8:30 a 15:30, a prowadzili je Panowie Zbigniew Winiarski i Piotr Żmudziński. Nasi uczniowie rozwijali swoją wiedzę z następujących zagadnień z zakresu informatyki:

– procedury laboratoryjne i stosowanie narzędzi
– montaż komputera- konserwacja profilaktyczna
– systemy operacyjne
– laptopy
– sieci
– urządzenia mobilne
– drukarki
– bezpieczeństwo w branży informatycznej
– zaawansowane IT
– rozwiązywanie poważniejszych problemów komputerowych

        Kurs zakończył się 3 września egzaminem końcowym, który nasi uczniowie zdali śpiewająco, dzięki czemu otrzymali prestiżowe certyfikaty CISCO Networking Academy, które będą z pewnością cenną pozycją w CV i poważnym argumentem dla przyszłego pracodawcy, by zatrudnić osobę legitymującą się takim dokumentem.

autor: Rafał Popowski