Uczniowie „Staszica” na grobach nauczycieli i pracowników szkoły.

Już stało się tradycją, że przed dniem Wszystkich Świętych, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły odwiedzają groby byłych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi spoczywających na nakielskim cmentarzu. W tym roku była to młodzież klasy pierwszej w zawodzie technik logistyk. Na każdym grobie młodzież zapaliła znicz i zostawiła okolicznościową kartkę, która przypomina, że nasza młodzież pamięta o tych …którzy odeszli. Była to tez żywa lekcja historii dla młodzieży naszej szkoły. Nauczyciele w barwny sposób opowiadali o osobach pochowanych na nakielskim cmentarzu. Można było dowiedzieć się o różnych ciekawych wydarzeniach z życia tych osób i poznać przy okazji historię naszej szkoły