Uczestnicy kursu IT Essentials odebrali certyfikaty i listy gratulacyjne

        W dniu 19.10.2017 roku uczniowie klasy 2e ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią  Miłosz Bolewski, Jakub Jaranowski, Bogusław Ochocki, Emil Twardzik i Karol Urbański otrzymali zaświadczenia i certyfikaty  ukończenia  kursu akademickiego CISCO IT Essentials. Dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje wręczył dyrektor szkoły Pan Michał Hopfinger wraz z koordynatorem projektu.

        Kurs był nagrodą za wybitne wyniki i osiągnięcia  w nauce, a finansowany w całości w ramach projektu „EduAkcja w technikach” (realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe). Taka forma wsparcia dla uczniów Staszica będzie realizowana jeszcze w 2018 i 2019 roku.

        Uczniowie biorący udział w kursie oprócz certyfikatu i zaświadczenia otrzymali również list gratulacyjny za uzyskane wyniki zdanego egzaminu na poziomie ok. 100 %. Jest to  dowód  na to, że ZSP im. S. Staszica kształci wybitnych specjalistów w dziedzinie informatyki, a pozyskane środki w ramach projektu  „EduAkcja w technikach”  pogłębiają ich  wiedzę zawodową i branżową zdobytą podczas zajęć dydaktycznych.

        Uczniowie podzielili się wrażeniami po zakończonym kursie ze swoimi rówieśnikami, którzy już na wiosnę 2018 roku będą mogli wziąć udział w rekrutacji na taki sam kurs.

        Dyrektor szkoły podczas składania gratulacji za uzyskane wyniki i umiejętności wspomniał, że w najbliższym czasie  pracownia komputerowa dla Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk zostanie wyposażona w nowy sprzęt. Sprzęt ten obejmować będzie nie tylko nowe zestawy komputerowe, ale także min. tablicę multimedialną wraz z projektorem. To wyposażenie szkoła może pozyskać również w ramach projektu „EduAkcja w technikach”. Na tak profesjonalnym sprzęcie uczniowie Staszica będą mogli profesjonalnie przygotować się do egzaminu zawodowego.

Autor: koordynator projektu Marta Lewandowska