Uczennice Staszica posłankami na Sejm.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią po raz kolejny wystawił zespół uczniów kandydujących do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Głównym organizatorem szkolnym tego projektu był Pan Witold Szarszewski, którego wspomagali nauczyciele: Agnieszka Nowak i Tomek Kowalski. Dzięki staraniom uczniów i nauczycieli, kandydatki zakwalifikowały się na XIX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży jako przedstawicielki Powiatu Nakielskiego, na drugim miejscu w województwie Kujawsko- Pomorskim.

Uczennice Technikum Handlowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią : Angelika Ostrowska i Anna Kmieć kandydowały na tegoroczną XIX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym celu wykonały zadanie rekrutacyjne, które polegało na zorganizowaniu debaty nt. „Lokalny Ekorozwój”. Przeprowadziły ją w szkole z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli władz lokalnych, uczniów z ZSP im. St. Staszic i pracowników szkoły. Następnie sporządziły  relacje z  debaty pod okiem opiekuna mgr inż. Agnieszki Nowak, która została wysłana jako zadanie rekrutacyjne do Sejmu i Senatu. Przesłana relacja zajęła drugie miejsce w Województwie Kujawsko- Pomorskim, a zarazem pozwoliła na uczestnictwo w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży jako posłanek- reprezentantek powiatu nakielskiego.

W środę, 29 maja, Angelika Ostrowka i Anna Kmieć wraz z nauczycielką Agnieszką Nowak udały się do Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy gdzie odebrały Mandat Poselski z rąk Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Anny Łukaszewskiej i Wicewojewody Kujawsko- Pomorskiego Pana Zbigniewa Ostrowskiego. Po odbiorze mandatów najlepszy zespół z województwa zaprezentował swoją relację z przeprowadzonej szkolnej debaty, a następnie przedstawiono projekt uchwały na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W dniach 31-go maja i 1-go czerwca odbył się zjazd w Warszawie 460 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z całej Polski, wśród których znalazły się dwie uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią: Anna Kmieć i Angelika Ostrowska.

W piątek, 31 maja, po przyjeździe do Warszawy świeżo upieczeni, młodzi posłowie udali się na seminaria do Sejmu. Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle uczestniczyły w wybranych przez siebie zajęciach nt. „Ekonomiczny styl życia, czyli jak ochraniając środowisko, zdrowie i portfele, dbać o swój ekorozwój”. Po seminariach odbyło się spotkanie integrujące młodzież, a następnie był czas na zwiedzanie Sejmu.

W sobotę, 1-go czerwca młodzi posłowie uczestniczyli w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży nt. „Ekologia i lokalny ekorozwój”. W trakcie obrad uczniowie mieli okazję wysłuchać przemówienia Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. W obradach uczestniczyli goście specjalni m.in. minister Edukacji Krystyna Szumilas, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosieniak- Kamysz oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży Anna Przybylska rozpoczęła obrady Sejmu, które dotyczyły m.in. globalizacji, samorządu szkolnego, Europy, pracy, demokracji, wolontariatu oraz wojny. W trakcie obrad została podjęta uchwała XIX Sesji Dzieci i Młodzieży w sprawie lokalnego ekorozwoju, a następnie odbyła się burzliwa debata i dyskusja nad tą uchwałą. Wszyscy posłowie zostali nagrodzeni różnego rodzaju gadżetami m.in. słownikami konferencyjnymi polsko- angielskimi, koszulkami, notesami.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest organizowany co roku, począwszy od 1994 roku. Udział uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią jest dla nich ogromnym wyróżnienie i stanowi zachętę do dalszych działań.

Tekst: Agnieszka Nowak