„Tydzień dla oszczędzania w Staszicu”

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Tydzień dla Oszczędzania”,  2 października 2014 roku odbyło się w Auli Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią spotkanie Justyny Gruntkowskiej – dyrektora Banku Spółdzielczego w Nakle i Tomasza Kokoszewskiego – specjalisty do spraw marketingu z młodzieżą „Staszica”. Celem spotkania było promowanie wśród uczniów nawyku oszczędzania oraz rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami finansowymi. Pani dyrektor Justyna Gruntkowska przedstawiła możliwości praktycznego oszczędzania przez młodych ludzi, jak również korzyści z tego płynące. Z kolei pan Tomasz Kokoszewski omówił zasady ekonomicznej gry internetowej online Fair Play Bank. Uczniowie rozpoczęli rywalizację w sieci w  pierwszych dniach października. Współorganizatorem gry jest Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią. Koordynatorem programu z ramienia szkoły jest nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Grażyna Kinderman.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Hopfinger