Turystyki wyróżnione w Quzie Geograficznym

         Patrycja Szpojda, Klaudia Trempała, Maria Dolatowska oraz Karolina Juszczyk, reprezentantki Technikum Obsługi Turystycznej ZSP im. S. Staszica zostały wyróżnione podczas Finału Quizu Geograficznego organizowanego w ramach DNIA GEOGRAFA  przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

        Tematyka quizu została przygotowana przez Członków Koła Naukowego Studentów Geografii i obejmowała wiedzę z zakresu: geografii regionalnej, społeczno – ekonomicznej i turystyki.  Udział w tego typu wydarzeniach to przede wszystkim  obiektywna możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów tej nabytej w szkole oraz ponadprogramowej.

Opiekunem wyjazdu był p. Karol Lizak.

autor Karol Lizak