„Turystycy” znowu w podróży

        W poniedziałek 11 czerwca uczniowie klasy trzeciej technikum obsługi turystycznej wybrali się na wycieczkę krajoznawczą po okolicy. Wędrując poznali najważniejszą formę polodowcową – pradolinę Noteci i Warty. Mieli okazję zobaczyć cenny przyrodniczo obszar „Natura 2000”.

        Podczas wyjścia wstąpili do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, gdzie pracownicy zakładu opowiedzieli im i pokazali jak pozyskuje i uzdatnia się wodę dla mieszkańców Nakła. Następnie udali się do oczyszczalni ścieków. Tam poznali proces technologiczny mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Mimo panującego tam specyficznego zapachu, uczniowie z zaciekawieniem obserwowali pracę zakładu. Pani Krystyna Gaitkowska pokazała młodzieży badania laboratoryjne, które przeprowadza się w Nakle w celu monitorowania czystości wód odprowadzanych do Noteci.

Wycieczka zakończyła się bardzo miłym pożegnaniem. Pracownicy KPW i K zaprosili młodzież nad Noteć na kiełbaski z grilla i ciasteczka.
Autor: T. Sobczak