Turyści w Staszicu podnoszą kwalifikacje

        W ramach współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczął się w październiku kurs dla kandydatów wychowawców kolonijnych.

        Głównym celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy nabędą prawa do wykonywania zawodu jako wychowawca – opiekun  na obozach, zimowiskach, koloniach organizowanych w Polsce i za granicami RP.

        Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami warsztatowymi. Młodzież otrzyma materiały, w których w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte będą treści szkolenia.

Program obejmuje m.in. zagadnienia takie jak:

  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  • organizacja zajęć w placówce wypoczynku
  • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
  • ruch i rekreacja oraz gry i zabawy zespołowe
  • turystyka i krajoznawstwo
  • zajęcia kulturalno – oświatowe
  • zajęcia praktyczne
  • niebezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku oraz pierwsza pomoc

        Po zakończeniu kursu każdy otrzyma zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej zaświadczenie potwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Z oferty podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych skorzystali również absolwenci, co świadczy o dobrym kontakcie z młodzieżą, która ukończyła naszą szkołę. Organizatorami kursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych – turystycznych.

autor: Karol Lizak