Turyści w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

        Dnia 6 lutego br. uczniowie klasy II Technikum Obsługi Turystycznej ZSP im. S. Staszica w ramach współpracy z Instytutem Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczestniczyli w cyklu wykładów poświęconych tematyce Turystyki.

        Pierwszy wykład został wygłoszony przez prof. Zbigniewa Podgórskiego (dyrektora Instytutu).Tematem był Region Turystyczny Ameryki Południowej, a dokładnie Peru. Młodzież dowiedziała się, że kraj ten podzielony jest na trzy krainy geograficzne: Costa-wybrzeże, Sierra- góry i Selva – lasy deszczowe.

        Bardzo ciekawie omówione zostały najważniejsze walory turystyczne kraju takie jak: Machu Picchu (stary szczyt) – najlepiej zachowane miasto Inków, w odległości 112 km od Cuzco. Położone jest na wysokości 2090–2400 m n.p.m., na przełęczy pomiędzy Huayna Picchu i Machu Picchu w Andach Peruwiańskich oraz bogata kultura Inków Nazca, która została również wpisana w 1983 roku na  Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

        Drugi wykład pt.: ” Zamki, wino, szybkie samochody i… Leonardo da Vinci” został zaprezentowany przez dr Hannę Michniewicz-Ankiersztajn , która opowiedziała o regionie  doliny Loary – krainie historycznej Francji.

        Uczniowie z fascynacją słuchali wykładów, a dzięki współpracy z Instytutem Geografii mają możliwość uzupełnić i utrwalić zdobytą w szkole wiedzę. Opiekunami wyjazdu byli: p. Agnieszka Poskrop oraz p. Karol Lizak.

autor: Karol Lizak