“Turyści” podnoszą kwalifikacje

        W ramach współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczął się w lutym kurs dla kandydatów wychowawców kolonijnych.

        Głównym celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy nabędą prawa do wykonywania zawodu jako wychowawca-opiekun na obozach, zimowiskach, koloniach organizowanych w Polsce i za granicami RP.

        Program obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku oraz pierwsza pomoc.

        Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu każdy otrzyma zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej zaświadczenie potwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Z oferty podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych skorzystali nie tylko uczniowie technikum obsługi turystycznej, ale również zainteresowana młodzież pozostałych kierunków.

Organizatorami kursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych-turystycznych.

autor: Karol Lizak