Turyści na Dniach Geografa

        18 kwietnia uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica uczestniczyli w DNIU GEOGRAFA, który został zorganizowany przez Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

        Młodzież uczestniczyła  w  wykładach poświęconych tematyce geografii. Pierwsza prelekcja nt.  “100 lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego” została wygłoszona przez dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. nadzw. UKW i dotyczyła rysu historycznego powstania PTG.

        W drugiej części spotkania dr  Danuta Szumińska przedstawiła relacje z ekspedycji naukowej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.

        Trzecia  część dotyczyła reportażu z warsztatów geograficznych w Nowej Zelandii, która została wygłoszona przez dr hab. Elżbietę Szkurłat, prof. nadzw. UKW.

        Oprócz interesujących wykładów i reportaży odbyły się również quizy i warsztaty geograficzne oraz terenowo – laboratoryjne. Całą imprezę uświetniła wystawa zdjęć pt. “Antarktyda – kraina lodu”.

        Dzięki współpracy z Instytutem, uczniowie klas turystycznych mogą poczuć smak prawdziwego, studenckiego życia, a przede wszystkim uzyskują  możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego oraz  zdobycia kompetencji pomocnych  nie tylko w szkole, ale także  na studiach i w przyszłej pracy. Opiekunem wyjazdu był p. Karol Lizak.

autor: Karol Lizak