Turniej wiedzy o życiu i działalności Stanisława Staszica.

„Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką nada.”

cyt.  Stanisław Staszic

–  obchody święta patrona  szkoły.

Dnia 5 lutego 2015 r. odbył się w naszej szkole turniej wiedzy  o życiu i działalności Stanisława Staszica. Stał się on już tradycją szkoły. Tak jak co roku uczestniczyły w nim  trzyosobowe drużyny z klas pierwszych. Uczniowie nie zawiedli i wykazali się dużą znajomością informacji o patronie szkoły. Rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie, po dziesięciu rundach pytań najlepsza okazała się ekipa z klasy  I a. Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy I e, a trzecie z klasy I c. Czwarty był  zespól z klasy I b, a piątą lokatę uzyskali uczniowie z klasy I d. Odpowiedzi oceniało jury złożone z nauczycieli w składzie Krzysztof Borus, Sławomir Chmielewski, ks. Tomasz Dajczak, Witold Szarszewski.

Turniej przygotowali nauczyciele historii mgr Krzysztof Borus i mgr Witold Szarszewski. Zawody poprowadziła uczennica Martyna Szablewska z klasy III c. Punkty zapisywała  i podliczała uczennica Weronika Kiełczewska również z klasy III c.