TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA KLAS DRUGICH

W czwartek, 30 października 2014 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. S. Staszica  w Nakle n. Not. odbył się TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA KLAS DRUGICH  zorganizowany przez panią  Dorotę  Banaszak i panią Dorotę  Januszewską. W turnieju brało udział pięć zespołów 4-osobowych reprezentowanych przez klasy drugie. Uczniowie zmagali się z krzyżówkami, łamigłówkami, zadaniami rachunkowymi, z udzieleniem krótkiej odpowiedzi na pytania z zagadnień matematycznych. Była również wirówka i wykonanie gwiazdy z kartki papieru na podstawie instrukcji. Uczniowie byli bardzo zaangażowani przy rozwiązywaniu zadań. Najwięcej punktów zdobyła klasa II a, która oczywiście zajęła I miejsce.  Kolejne miejsca zdobyły:  II miejsce – klasa II c, III miejsce- klasa II d,  IV miejsce- klasa II b  i V miejsce- klasa II e. Reprezentanci klas drugich zostali uhonorowani dyplomami, które wręczyła pani dyrektor Alicja Czubak, a dla zwycięzców była nagroda ufundowana przez organizatorów turnieju.