Terminy próbnych egzaminów zawodowych.

Zespół Przedmiotów Zawodowych ustalił terminy egzaminów zawodowych  próbny dla Technikum:

kształcące w zawodzie technik handlowiec IV d:

08.12.2014 – etap pisemny na 1 – 2 – 3 godzinie lekcyjnej

10.12.2014 – etap praktyczny na 3-4-5-6-7 godzinie lekcyjnej

kształcące w zawodzie technik ekonomista IV c :

08.12.2014 – etap pisemny na 1-2-3 godzinie lekcyjnej

12.12.2014 – etap praktyczny na 2-3-4-5-6 godzinie lekcyjnej

kształcące w zawodzie technik ekonomista III c:

II połowa stycznia

kształcące w zawodzie technik obsługi turystycznej  III b :

05.12.2014 – etap pisemny na zajęciach z przedmiotów zawodowych

08.12.2014 – etap praktyczny na 4- 5- 6-7 godzinie lekcyjnej

kształcące w zawodzie technik logistyk  II a i II d :

II połowa stycznia

kształcące w zawodzie technik handlowiec  III d :

II połowa stycznia

kształcące w zawodzie technik informatyk IV e :

21.01     –            część teoretyczna

22.01     –              część praktyczna

23.01     –              część praktyczna

kształcące w zawodzie technik informatyk III e :

4.02       –              część teoretyczna

5.02       –              część praktyczna

6.02       –              część praktyczna

kształcące w zawodzie technik informatyk II e :

27.01     –              część teoretyczna

28.01     –             część praktyczna

29.01     –             część praktyczna

30.01     –             część praktyczna