TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH DLA ABSOLWENTÓW Z LAT UBIEGŁYCH.

Przypominamy, że egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zdających odbędzie się  23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00.

Etap praktyczny – odbędzie się dla wszystkich zawodów – techników od 24 do 27 czerwca 2014 r.

Prosimy absolwentów z lat ubiegłych, którzy zdają etap praktyczny o kontakt ze szkołą w celu uzyskania szczegółowych informacji o dniu i godzinie zdawania przez nich egzaminu praktycznego.